Hệ thống quản trị

Quản lý hotspot, splash, thông tin người dùng ở bất cứ nơi đâu

 
 
 
 

 • Khách hàng sẽ được cung cấp tài khoản admin về hệ thống OPENWIFI mình đang quản lý. Cấu trúc: https://cp.openwifi.vn
 • Hệ thống sẽ được lưu trữ toàn bộ trên hệ thống Cloud Server của ISA.
 • Mỗi khách hàng đều có 01 tài khoản quản lý riêng biệt và tập trung trên Cloud OPENWIFI.

 • Thu thập thông tin dữ liệu nếu có của khách hàng: Tên, Email, giới tính, độ tuổi, thiết bị sử dụng…
 • Bảo mật tuyệt đối
 • Thông tin khách hàng của bạn được bảo mật tuyệt đối bởi hệ thống Cloud Server và OnlineBackup chuyên dụng của ISA
  • Thu thập thông tin dữ liệu nếu có của khách hàng: Tên, Email, giới tính, độ tuổi, thiết bị sử dụng…
  • Bảo mật tuyệt đối
  • Thông tin khách hàng của bạn được bảo mật tuyệt đối bởi hệ thống Cloud Server và OnlineBackup chuyên dụng của ISA
  • Với hệ thống Cloud OPENWIFI, khách hàng có thể quản trị hệ thống wifi ở bất cứ nơi đâu
  • Danh sách, trạng thái kết nối, số khách hàng sử dụng.
  • Quản trị viên có thể xác định được trạng thái thiết bị, số lương truy cập của hệ thống trực quan.
  • Điều khiển hotspot dễ dàng
  • Hệ thống quản trị OPENWIFI cho phép bạn có thể thay đổi toàn bộ mẫu quảng cáo, hay cách thức quảng cáo từ xa và đồng bộ 01 lần thông qua internet, mà không cần phải đến tận nơi để triển khai.
  • Hệ thống OPENWIFI hoàn toàn không can thiệp vào hệ thống mạng hiện tại của Doanh Nghiệp. Nó chỉ đóng vai trò là Gateway Hotspot.
  • Tận dụng những thiết bị Acess Point có sẵn và mở rộng dựa trên đó.
  • Chia tải cho từng user sử dụng một mức băng thông cố định theo quy định của quản trị hệ thống OPENWIFI.
 • Triển khai marketing trên toàn hệ thống thông qua internet
 • Đa dạng và khả năng thay đổi cao qua hệ thống OPENWIFI.
 •  

  Hãy làm wifi miễn phí của bạn trở nên thông minh

  Tiết kiệm thời gian phải trả lời mật khẩu, tạo ấn tượng cho khách hàng, tăng giá trị thương hiệu cho doanh nghiệp của bạn với chi phí thấp nhất.