Hotline: 028 77777 247

Trung tâm thương mại

Phần mềm tiếp thị
phân tích và chiến dịch WiFi
tất cả trong một dành cho
cửa hàng bán lẻ và trung tâm thương mại

Gia tăng doanh thu bán lẻ

Nâng cao tiếp thị trong các trung tâm mua sắm

Tăng hiệu quả việc cho thuê và dữ liệu hóa nó

Lập kế hoạch hoạt động của trung tâm mua sắm thông qua các chi tiết về dữ liệu

Chạy khảo sát và thu thập ý kiến phản hồi

Xây dựng CRM

Tại sai Open WiFi quan trọng

Tạo nguồn doanh thu mới cho trung tâm mua sắm

Cung cấp giá trị độc đáo cho người thuê, thương hiệu và đối tác

Trực tiếp tiếp thị cho người mua sắm và xây dựng mối quan hệ với thương hiệu trung tâm mua sắm

Có được thông tin chi tiết theo hướng dữ liệu để hợp lý hóa hoạt động và giảm chi phí

Trao quyền cho các nhóm cho thuê với các phân tích phù hợp để có chiến lược hiệu quả hơn

Hiểu rõ khách hàng của mình với bộ dữ liệu phong phú bao gồm danh tính, hành vi....