Hotline: 028 77777 247

Sân bay

Phân tích và tiếp thị
luồng hành khách
cho các sân bay và
khu vực vận tải

Hiểu hành trình của hành khách từ đầu đến cuối

Phân tích luồng hành khách và dự đoán thông tin

Hình dung các đường chỉ dẫn thể hiện các quá trình đến và đi

Làm việc một cách thông minh và lập kế hoạch nguồn lực một cách tối ưu

Tích hợp với dữ liệu chuyến bay và hệ thống hoạt động

Theo dõi nội dung trên toàn bộ thiết bị từ đầu đến cuối

Nhận thông tin chi tiết về doanh số bán lẻ và gia tăng doanh thu

Dự đoán sự chậm trễ và sự cố trước khi chúng xảy ra

Tại sai Open WiFi quan trọng

Giảm thời gian chờ đợi để cải thiện trải nghiệm của hành khách và sự hài lòng nói chung.

Trao quyền cho các đối tác bán lẻ để tăng doanh số bán hàng tổng thể.

Nhận thông tin chi tiết theo hướng dữ liệu để lập kế hoạch tối ưu và giảm chi phí.

Hợp lý hóa các hoạt động để cải thiện hiệu suất đúng giờ.

Chia sẻ thông tin chi tiết để tăng doanh thu quảng cáo và tài trợ.

Khai thác sức mạnh của dữ liệu lớn để đưa ra quyết định sáng suốt.