Hotline: 028 77777 247

Khách sạn

Tương tác và xây dựng
sự tin cậy với khách hàng
bằng WiFi khách sạn

Chuyển đổi khách hàng mới thành khách hàng thường xuyên

Tìm hiểu nhân khẩu học khách hàng của bạn là gì

Xây dựng và khởi chạy việc khảo sát khách truy cập

khach-san-4

Thu hút khách hàng bằng cách tiếp thị qua Wi-Fi

Quảng cáo chéo các chuỗi khách sạn mới của bạn

khach-san-5
khach-san-6

Công khai các sự kiện của bạn cho những người tương tác cao

Tại sai Open WiFi quan trọng

Tạo các luồng doanh thu mới cho nhà hàng của bạn

Quảng cáo chéo các khách sạn của bạn và có được thông tin chi tiết về các địa điểm mới khả thi

Các giải pháp tiếp thị qua WiFi hướng trực tiếp đến khách hàng của bạn và xây dựng mối quan hệ với thương hiệu của bạn

Tối ưu hóa hoạt động và giảm chi phí dựa trên dữ liệu chi tiết từ khách hàng và khảo sát của bạn

Làm hài lòng khách truy cập bằng việc kết nối WiFi chỉ với một cú nhấp chuột dễ dàng

Hiểu rõ khách viếng thăm với bộ dữ liệu phong phú bao gồm danh tính, hành vi....