Hotline: 028 77777 247

Địa điểm tập trung

Tiếp thị qua WiFi cho các
địa điểm sẽ tăng doanh thu
tài trợ và làm hài lòng khách
truy cập của bạn

Hiểu và làm hài lòng khách truy cập của bạn

Tăng doanh thu tài trợ

Tăng cường tiếp thị và thu hút khách truy cập trở lại

Chạy khảo sát và thu thập ý kiến phản hồi​

Lập kế hoạch hoạt động của trung tâm mua sắm thông qua các chi tiết về dữ liệu

Xây dựng CRM

Tại sai Open WiFi quan trọng

Tạo nguồn doanh thu mới cho địa điểm của bạn

Có được thông tin chi tiết theo hướng dữ liệu để hợp lý hóa hoạt động và giảm chi phí

Trực tiếp tiếp thị cho người mua sắm và xây dựng mối quan hệ với thương hiệu trung tâm mua sắm

Hiểu rõ khách viếng thăm với bộ dữ liệu phong phú bao gồm danh tính, hành vi....

Cung cấp giá trị duy nhất cho các đối tác và nhà tài trợ

Làm hài lòng khách truy cập bằng việc kết nối WiFi chỉ với một cú nhấp chuột dễ dàng