Chính sách hợp tác

Với mục đích mở rộng thị trường và tạo thuận lợi cho khách hàng muốn sử dụng giải pháp của OPENWIFI. Chúng tôi đã đưa ra chính sách hợp tác với các đối tác . Qua đó OPENWIFIsẽ cung cấp cho các đối tác hiện tại và các đối tác mới các công cụ cần thiết để hỗ trợ cho việc phát triển kinh doanh.

 
 

Tại sao phải OPENWIFI

Bạn sẽ nhận được hoa hồng cao từ doanh thu đạt được.
Sản phẩm của OPENWIFI là sự khác biệt so với đối thủ.
Triển khai dễ dàng. Bạn không cần phải đầu tư nhiều chi phí.
Chúng tôi sẽ luôn sát cánh và hỗ trợ bạn mọi lúc mọi nơi.