Bảng giá Wifi Marketing

PHÍ DỊCH VỤ OPENWIFI

Gói OW-01

700,000VNĐtháng

 • Quy mô đáp ứng tối đa hệ thống: 50 người
 • Tính năng Marketing của hệ thống: Full
 • Tính năng quản trị của hệ thống: Full
 • Khả năng nâp cấp hệ thống: Không giới hạn
 • Hỗ trợ kỹ thuật: 24/7/365
 • Hình thức hỗ trợ: Ticket, Email, Hotline
 • Phí khởi tạo dịch vụ: Miễn Phí
 • Thời gian cam kết sử dụng: 12 tháng

Gói OW-02

1.000,000VNĐtháng

 • Quy mô đáp ứng tối đa hệ thống: 100 người
 • Tính năng Marketing của hệ thống: Full
 • Tính năng quản trị của hệ thống: Full
 • Khả năng nâp cấp hệ thống: Không giới hạn
 • Hỗ trợ kỹ thuật: 24/7/365
 • Hình thức hỗ trợ: Ticket, Email, Hotline
 • Phí khởi tạo dịch vụ: Miễn Phí
 • Thời gian cam kết sử dụng: 12 tháng

Gói OW-03

1,500,000VNĐtháng

 • Quy mô đáp ứng tối đa hệ thống: 300 người
 • Tính năng Marketing của hệ thống: Full
 • Tính năng quản trị của hệ thống: Full
 • Khả năng nâp cấp hệ thống: Không giới hạn
 • Hỗ trợ kỹ thuật: 24/7/365
 • Hình thức hỗ trợ: Ticket, Email, Hotline
 • Phí khởi tạo dịch vụ: Miễn Phí
 • Thời gian cam kết sử dụng: 12 tháng

Gói OW-04

Khảo Sát

 • Quy mô đáp ứng tối đa hệ thống: Trên 500 người
 • Tính năng Marketing của hệ thống: Full
 • Tính năng quản trị của hệ thống: Full
 • Khả năng nâp cấp hệ thống: Không giới hạn
 • Hỗ trợ kỹ thuật: 24/7/365
 • Hình thức hỗ trợ: Ticket, Email, Hotline
 • Phí khởi tạo dịch vụ: Miễn Phí
 • Thời gian cam kết sử dụng: 12 tháng

Dịch Vụ Bổ Sung OpenWifi

 • Thiết kế baner quảng cáo
 • Thiết kế slide quảng cáo
 • Thiết kế Video quảng cáo

Ghi chú:

 • Bảng giá trên chưa bao gồm VAT 10%.
 • Bảng giá có giá trị trong vòng 30 ngày.

Chân thành cám ơn sự quan tâm của Quý Công ty.